Bacolod manami nga lugar ! Masadya ako nga arikudiri !! First time in Bacolod and had a fun memorable experience !

Leave a Reply